CATEGORIEËN

Privacy verklaring

Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens

‘Kabeldirect’, gevestigd op De Koumen 86, 6433 KE in Hoensbroek is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens.
Bij vragen over privacy/persoonsgegevens kun je mailen naar [email protected].  

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens omvatten alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, dus bijvoorbeeld jij als individu. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn je telefoonnummer, (IP-)adres, en je naam. Persoonsgegevens mogen niet zonder rechtmatige grondslag verwerkt worden. Ook voor het bewaren van deze gegevens zijn regels opgesteld. Daarom bewaren wij je gegevens nooit wanneer we hier geen grond voor hebben en niet langer dan nodig is.

Welke persoonsgegevens worden door ons verwerkt?

We verwerken de gegevens van iedereen die een contactmoment heeft met Kabeldirect, waarbij vooral gedacht kan worden aan onze klanten. Zo’n contactmoment kan dan contact zijn met onze klantenservice of een bezoek aan Kabeldirect.nl, waar bepaalde gegevens door jou als klant worden achtergelaten.

Gegevens voor het verwerken van je bestelling
Op het moment dat je bij ons een bestelling plaatst, hebben wij bepaalde gegevens nodig om onze kant van de overeenkomst na te komen. Voor het verzenden van je bestelling vragen wij je bezorgadres, naam, e-mailadres, telefoonnummer en betaalgegevens. Deze gegevens (e-mailadres/telefoonnummer) worden tevens gebruikt wanneer wij je willen contacteren over eventuele aanpassingen (bijvoorbeeld: een alternatief product dat sneller leverbaar is) of veranderingen in je bestelling. De genoemde persoonsgegevens worden omwille van regels omtrent het voeren van een goede administratie (fiscale bewaarplicht) tenminste 7 jaar bewaard.  

Contact met onze klantenservice of een medewerker
Wanneer je contact opneemt met onze klantenservice of rechtstreeks contact hebt met een van onze medewerkers worden er gegevens verzameld. Deze gegevens gebruiken wij om je zo goed mogelijk verder te kunnen helpen. Zo wordt aan de hand van het mailadres/telefoonnummer waarmee je contact opneemt eerdere contactmomenten opgehaald en wordt de bijbehorende bestelling getoond. Die gegevens bevorderen onze service zolang je klant bij ons bent en zullen daarom voor die periode bewaard worden. Een telefoongesprek kan door ons worden opgenomen. Dit doen we uitsluitend voor trainingsdoeleinden en wanneer deze mogelijkheid aan je is medegedeeld. Deze opnames worden gebruikt om onze dienstverlening te reflecteren en te verbeteren. We bewaren de opnames niet langer dan 30 dagen. 

WhatsApp Business
Bij contact met onze klantenservice via ons zakelijk WhatsApp nummer wordt je telefoonnummer bij ons bewaard om te kunnen antwoorden op de gestelde vraag. We hebben dan 24 uur de tijd om te reageren op je bericht. Hierna worden WhatsApp berichten omgezet in een sms-bericht, zodat je niet voor andere doeleinden via WhatsApp benaderd kan worden. Wanneer dit telefoonnummer gekoppeld is aan een op kabeldirect.nl aangemaakt account wordt er eventueel informatie toegevoegd aan dit account of je bestelling om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. 

Facebook
Ten slotte is er de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via onze Facebook-pagina(Facebook messenger). Je gesprek wordt daar maximaal 3 maanden bewaard, maar je hebt zelf de mogelijkheid dit gesprek eerder te verwijderen.  

Gegevens uit give-aways en andere acties
Wanneer wij een actie verzorgen waar je bijvoorbeeld leuke gadgets mee kan winnen, vragen wij eerst je toestemming om bepaalde gegevens te mogen verzamelen. Deze gegevens hebben wij nodig om de winnaars op de hoogte te stellen. Wanneer we jouw gegevens willen gebruiken voor een klantenonderzoek wordt je daar van tevoren over op de hoogte gebracht. 

Cookies

Om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, maken wij gebruik van analytische en tracking cookies. Hiervoor geef je stilzwijgend toestemming wanneer je onze website bezoekt en na de cookiemelding verder gaat op onze website. Met behulp van deze cookies verzamelen we informatie over je surfgedrag en houden we bij hoe onze bezoekers gebruik maken van onze website. Via Google Analytics krijgen wij hier vervolgens rapportages over. Deze informatie wordt gebruikt om gerichte advertenties aan te kunnen bieden op onze website, maar dit kan ook een externe website zijn waar advertenties worden getoond. Daarnaast gebruiken wij deze informatie om onze website en dienstverlening te kunnen optimaliseren voor jou als bezoeker. 

Beveiliging van persoonsgegevens

We vinden jouw privacy belangrijk en zijn er dan ook actief mee bezig om jouw gegevens goed beveiligd te houden. Al jouw gegevens worden op een beveiligde server opgeslagen. Wij zorgen ervoor dat de systemen en/of software die wij gebruiken zo up to date als mogelijk zijn. Zo zorgen we ervoor dat nieuwe beveiligingspatches zo snel mogelijk geïmplementeerd worden. Daarnaast zorgen we ervoor dat alle gebruikte systemen voorzien zijn van SSL encrypties of vergelijkbare technieken, zodat jouw gegevens beveiligd verstuurd worden. We vragen of je bij het aanmaken van een wachtwoord rekening te houden met enkele voorwaarden, dit om je te helpen jouw account veilig te houden. Jouw wachtwoord wordt opgeslagen met encryptie, hierdoor kan deze niet worden ingezien. 

Software & overige systemen

Webhosting
Wij hebben voor onze webhosting gekozen voor Hypex. Hypex is een van de grootste webhosting partijen in Nederland en privacy en veiligheid van je gegevens staat bij dit bedrijf hoog in het vaandel. Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Hypex heeft toegang tot gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden en zal deze gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Hypex is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan o.a. uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen. Deze back-ups worden tijdig gewist wanneer deze niet meer nodig zijn. 

MailChimp
Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp en delen daarvoor bepaalde benodigde persoonsgegevens. Je ontvangt alleen onze nieuwsbrieven nadat je dit proactief bij ons hebt aangegeven. MailChimp zal je naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd door ons is verzonden zie je een ‘unsubscribe’ link. Je ontvangt onze nieuwsbrief vanaf dat moment niet meer. Je persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere technologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen.

Google Ads
Om ervoor te zorgen dat onze advertenties op Google, maar ook op andere platformen, optimaal functioneren kunnen er gegevens met Google Ireland worden gedeeld. Google Ireland heeft er met gepaste maatregelen voor gezorgd dat uw gegevens altijd veilig zijn en uw privacy altijd gerespecteerd wordt. Zo zorgt Google er onder andere voor dat gegevens versleuteld worden waardoor bepaalde gegevens nooit naar een individu kunnen worden herleid. Dit noemt men ook wel het pseudonimiseren van gegevens. Verder zorgt Google ervoor dat deze gegevensbeveiliging altijd up-to-date is en worden gegevens niet met derden gedeeld. 

Google Apps
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Google Mail. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Google Mail heeft geen toegang tot inhoudelijke gegevens van onze mailbox en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.  

MultiSafepay
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van MultiSafepay. MultiSafepay verwerkt je naam, adres- en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer. MultiSafepay neemt benodigde maatregelen om gegevens goed te beschermen. Alle maatregelen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van MultiSafepay’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. MultiSafepay bewaart persoonsgegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.  

eKomi
Wij verzamelen reviews via het platform van eKomi. Als je een review achterlaat via eKomi dan ben je daarbij niet verplicht om gegevens als je naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. eKomi deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan je bestelling kunnen koppelen. eKomi publiceert je naam en woonplaats niet op de eigen website. In sommige gevallen kan eKomi contact met je opnemen om een toelichting op je review te geven. In het geval dat wij een uitnodiging sturen om een review achter te laten delen wij je naam en e-mailadres met eKomi. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel een uitnodiging te kunnen sturen om een review achter te laten. eKomi heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om alle persoonsgegevens te beschermen. Je review blijft altijd van waarde en zal daarom niet zomaar verwijderd worden. Je kan wel verzoeken om je review te laten verwijderen. 

PostNL
Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om je bestelling bij het door jou ingevoerde bezorgadres te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het bezorgen van je bestelling. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij je naam, mailadres en afleveradres met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het bezorgen van je bestelling. Je naam en adresgegevens worden gebruikt om het pakketje op het juiste adres te kunnen bezorgen en je mailadres wordt gebruikt om de track- en trace informatie te verstrekken. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL je gegevens aan deze partijen ter beschikking voor hetzelfde doeleinde.  

Externe verkoopkanalen

Bol.com
Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Bol.com. Als je een bestelling plaatst via dit platform, dan deelt Bol.com de benodigde bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om je bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met je gegevens om en verkopen onze producten alleen via platforms die dit ook doen.  

Welke rechten kan je uitoefenen met betrekking tot jouw gegevens?

Inzagerecht
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kan een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. Je ontvangt dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk na 30 dagen, een reactie op je verzoek. Als het verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.  

Rectificatierecht
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kan daarvoor een verzoek doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. Je ontvangt dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk na 30 dagen, een reactie op je verzoek. Als het verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging als de gegevens zijn aangepast.  

Recht op beperking van de verwerking
Je hebt altijd het recht te verzoeken om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten beperken. Je kunt een verzoek daartoe doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. Je ontvangt dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk na 30 dagen, een reactie op je verzoek. Als het verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging als de gegevens door de beperking niet langer worden gebruikt.  

Recht op dataportabiliteit
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, te ontvangen of over te dragen op een andere partij. Je kan een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. Je ontvangt dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk na 30 dagen, een reactie op je verzoek. Als het verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle opgevraagde gegevens die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt.  

Recht om vergeten te worden
Je hebt het recht om te verzoeken dat de gegevens die wij van jou bewaren verwijderd worden. Je gegevens worden dan voor zover de wet dit toelaat verwijderd. Je kan een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. Je ontvangt dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk na 30 dagen, een reactie op je verzoek.  

Recht van bezwaar en overige rechten
Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door of in opdracht van Kabeldirect. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van je bezwaar. Is je bezwaar gegrond, dan zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan jou ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Bovendien heb je het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacy zaken.  

Klacht indienen
Je hebt het recht om een klacht in te dienen over de manier waarop wij je persoonsgegevens verwerken. Als je van mening bent dat wij bepaalde gegevens op een verkeerde manier verwerken en/of bewaren kan je een klacht richten aan [email protected]. Wij willen er graag samen met jou uitkomen. Ten slotte heb je ook altijd het recht om je klacht over de gegevensverwerking door Kabeldirect te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Overzicht Cookies